طبقه بندی سموم بر حسب نوع آفات و عوامل بیماری‌زا

اساس این تقسیم بندی تأثیر مواد سمی بر روی یك دسته بخصوص از آفات یا عوامل بیماری‌زا در گیاهان است و به شرح زیر می باشد:

1-      حشره كش ها        (Insecticides)

2-      كنه كش ها   (Acaricides)          

3-      موش كش ها      (Rudenticides)

4-      قارچ كش ها         (Fungicides)

5-      علف كش ها         (Herbicides)

6-      نماتد كش ها        (Nematicides)

7-      نرم تن كش ها   (Mulluscicides)

برای كنترل هر دسته از آفات و عوامل بیماری‌زا سموم مخصوص همان دسته مورد استفاده قرار بگیرد. در ضمن بعضی از سموم چند مورد مصرف دارند. مثلاً هم حشره كش و هم كنه كش هستند.  مثل : مروسید.

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: سم شناسی،     | نظرات()