سموم از نظر طرز تدثیر به سه گروه  تماسی ، گوارشی ،  و تنفسی تقسیم می كنند كه بسته به نوع آفت باید در انتخاب آن دقت نمود.

1-     سموم تماسی

این سموم بر اثر تماس با سطح خارجی بدن حشرات ، آنها را مسموم كرده و از بین می برند. مانند : اغلب سموم كلره و فسفره.

2-     سموم گوارشی

این نوع سموم ، از راه دستگاه گوارش ، در حشرات تأثیر كرده ، سبب مسمومیت و مرگ آن ها می گردد. سموم گوارشی را در كنترل حشراتی مانند : ملخ ، آبدزدك و لاروهای برگخوار كه قطعات دهانی ساینده  دارند به كار می‌برند.

3-     سموم تنفسی

سمومی هستند كه به سهولت در مجاورت هوا به صورت گاز در آمده ، از راه دستگاه تنفس وارد بدن آفت شده و تأثیر می گزارند. مانند : گاز فسفید آلومینیم.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: سم شناسی،     | نظرات()