طبقه بندی سموم بر حسب میزان نفوذ در گیاه

سموم را از نظر میزان نفوذ در گیاهان به سه گروه سطحی ، نفوذی و سیستمیك  تقسیم می كنند.

1-     سموم سطحی

این سموم فقط در سطح اندام های گیاه میزان آفت ، پخش می شوند و در بافت ها نفوذ نمی كنند. مانند : مالاتیون

2-     سموم نفوذی

به سمومی اطلاق می گردد كه در محل پاشیده شدن ، به داخل بافت گیاه نفوذ می‌كنند ، ولی وارد آوند ها نمی شوند . مانند : دیازینون

3-     سموم سیستمیك

به سمومی گفته می شود كه پس از پاشیده شدن روی گیاه ، وارد شیره نباتی شده و به سایر قسمتهای گیاه نیز می رسند . مانند : متاسیستوكس

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: سم شناسی،     | نظرات()