ارگوت غلات       Ergot

به این بیماری به دلیل علائمی كه در روی غلات به وجود می‌آورد ناخنك یا سیخك هم می‌گویند.

عامل این بیماری قارچی است به نام   claviceps purpurea . عامل بیماریزا در مرحله‌ی گلدهی و تولید خوشه وارد اندامهای زایشی و دانه می شود و داخل دانه ها مستقر می شود، در ابتدا قطرات زرد چسبنده ای روی گلها دیده می شود ولی پس از رسیدن محصول تولید اندامهای تیره رنگی می كند كه سفت و سخت است و از درون دانه بیرون می زند كه همان اسكلروت قارچ است كه به آن ناخنك می گویند. درون اسكلروت قارچ پریتسیوم قارچ وجود دارد كه به این ترتیب اسپورهای جنسی تولید و ماندگاری قارچ را تضمین می كنند .

                  

زمستان گذرانی عامل بیماری توسط اسكلروت می باشد.

 در داخل این اسكلروت ماده‌ی آلكالوئیدی است كه این تركیبات به اسامی مختلف معرفی شده اند و دارای چند نوع ماده است از جمله ارگوتامین و ارگومترین (Ergotamin & Ergometrin ) كه این تركیبات می توانند برای مصرف كننده چه انسان و چه دام خطرناك باشند. می توانند در دزهای بالا ایجاد تشنج های عصبی ، تخریب بافت و در مواردی ایجاد سقط جنین بكنند.

اجزاء مختلف تركیباتی كه در اسكلروت وجود دارد را جدا كرده اند و از بعضی اجزاء آن در صنعت دارو سازی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، به این صورت كه ابتدا غلات (گندم،جو،چاودار) را به صورت مصنوعی با این قارچ آلوده می كنند سپس آن را برداشت می كنند اسكلروت ها را جدا می كنند و در ازمایشگاه تركیبات مورد نظر را جدا می كنند.

كنترل بیماری : رعایت تناوب زراعی ، بوجاری بذر

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: بیماری های گیاهی،     | نظرات()