این گیاه از خانواده  convolvuluceae  است. دولپه ، علفی و چند ساله كه ساقه آن یكساله و ریشه اش دائمی و چند ساله است. ریشه این گیاه به وسیله جوانه های نابجا انشعابات زیادی تولید می كند. ارتفاع ساقه به 30 سانتیمتر تا یك متر می رسد، ساقه ها خزنده یا پیچیده اند ، در حالت عدی روی زمین می خزند و هنگامی كه در مجاورت پایه یا گیاه دیگری قرار بگیرند به دور آن می پیچند.

گلهای پیچك منفرد و محوری است ، كاسه آزاد و از پنج كاسبرگ پیوسته تشكیل یافته كه پس از رسیدن دانه در قاعده میوه باقی می ماند. جام گل منظم ، قیفی شكل و گوشه دار بوده از پنج گلبرگ تشكیل شده است. رنگ گل سفید و كمی مایل به سرخی است. به قاعده گل پنج پرچم متصل است ، تخمدان آن آزاد و از دو خانه تشكیل شده و به دو خامه باریك و استوانه‌ای شكل منتهی می شود. میوه پیچك كپسولی ، خشك و شكوفا است كه دو حجره دارد و از دو شكاف باز می شود و دارای دو دانه است. دانه ها هرمی شكل ، كوچك و سیاه رنگ هستند.

مبارزه با پیچك به كمك عملیات زراعی مشكل است و باید از سموم نفوذی كه ریشه را در عمق زمین نابود سازد استفاده كرد.

بهترین سم علف كش برای مبارزه با پیچك ، مخصوصاً در آن زمان كه در منتهای فعالیت است ، 2-4-D می باشد. در مزارعی كه به كار گیری این سم خطرناك باشد می توان MCPA را به كار برد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: علف های هرز،     | نظرات()