خارشتر        Alhagi camelorum

گیاهی است علفی و چند ساله از خانواده پروانه واران (Papilionaceae) این گیاه که به صورت بوته های کوچک می روید ساقه هایش کاملاً منشعب، خاردار ، و بدون کرک بوده ، طول آنها به 30 تا 100 سانتیمتر می رسد. ساقه سبز رنگ است؛ این گیاه برگهای ساده ای دارد که 2 تا 4 میلیمتر عرض و 2 تا 10 میلیمتر طول دارند. برگها به شکل بیضی کشیده هستند که در پایه خارها قرار گرفته اند.

گل ها به طور منفرد یا دوتایی در طرفین شاخه ها قرار دارند. کاسه گل تقریباً 2 میلیمتر طول دارد و دون کرک است. دندانه های کاسه نوک تیز و تخمدان نیز بدون کرک است. میوه این گیاه باریک و بدون کرک بوده سطح رویی آن صاف و سطح زیرش بند بند است. رنگ گل ها صورتی یا صورتی مایل به بنفش است. دمگل 1 تا 3 میلیمتر است. این علف نسبت به شوری مقاوم است و در زمین های بایر و اراضی زراعتی می روید. گوسفندان و شتر از آن تغذیه می کنند.

خارشتر را می توان با سمپاشی با علف کش 2-4-D   پس از سبز شدن علف هرز و به نسبت 4لیتر در هکتار کنترل کرد. مصرف علف کشهای قبل از سبز شدن تأثیر چندانی در کنترل این گیاه ندارد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: علف های هرز،     | نظرات()