یولاف وحشی                 Avena fatua

گیاهی است یکساله، تک لپه ای ، و از خانواده گندمیان که ارتفاع آن به یک متر می رسد. این گیاه گل آذین خوشه ای خیلی باز و پانیکول منظمی دارد که در تمام جهات بطور یکنواخت رشد می کند. سنبلچه های آن منفرد و از پهلو فشرده شده اند؛ و در هر یک از آنها 2 تا 3 گل ریشک دار دیده می شود که معمولاً گل انتهایی آن عقیم است. پایه این سنبلچه ها تقریباً 2 سانتیمتر طول دارد. گلوم های فوقانی و تحتانی با یکدیگر مساوی و طول آنها به 8 میلیمتر می رسد. قاعده گلوم ها با موهای سفید یا قهوه ای رنگ خشن و طویلی پوشیده شده است و از وسط آن رگبرگ میانی و از نزدیکی قاعده گلومل ریشک طویل و زانوداری خارج می شود که قاعده آن پیچیده و تابیده به نظر می رسد. گل این گیاه 3 پرچم دارد و دانه در داخل گلومل باقی می ماند.

ساختمان ظاهری یولاف در نواحی مختلف نسبت به نوع زمین تغییر می کند؛ مثلاً در نواحی پست وشنی از هر بوته چند ساقه باریک منشعب می شود. برگهای کوتاه، سخت ، و مقاوم غلاف آن را موهایی پوشانده است. ولی در اراضی حاصلخیز و مرتفع بوته ها منحصراً یک ساقه نسبتاً قوی دارند، برگهایشان دراز بوده غلاف آنها معمولاً بدون مو است.

برای مبارزه با یولاف وحشی ، که در برخی مناطق به آن زنگوله هم می گویند و خسارت آن اغلب زیاد است، می توان از علف کشهای سافیکس به میزان 5 لیتر یا آونج به میزان 4 لیتر فرم تجارتی در هکتار استفاده کرد و مزرعه را در اوایل بهار سم پاشی کرد؛ مزرعه گندم آلوده به یولاف وحشی را از موقع شروع  پنجه زدن گندم تا تشکیل گره در ساقه می توان سم پاشی نمود. در این حالت ، معمولاً در هر هکتار 300 تا 400 لیتر آب مصرف می شود. در صورتی که قبلاً از آلودگی زمین به یولاف وحشی اطلاع داشته باشیم می توانیم از علف کش دیگر به نام آوادکس نیز استفاده کنیم. این علف کش به صورت دانه یا گرانول بوده و باید 15 کیلوگرم از آن را  1 تا 2 هفته پس از کشت گندم یعنی زمانی که بوته های گندم سبز شده اند ولی بوته های یولاف وحشی هنوز سر از خاک بیرون نیاورده اند در سطح مزرعه پخش کنیم.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: علف های هرز،     | نظرات()