گاو آهن دوار (Rotary plow)

از این گاو آهن برای عملیات تهیه بستر ، مبارزه با علف های هرز و نرم كردن خاك سطحی ، و سله شكنی به منظور جلوگیری از تبخیر رطوبت استفاده می شود.

موارد كاربرد گاوآهن دوار: عمده كاربردهای گاوآهن دوار عبارت است از :

1-      انجام شخم سطحی حداكثر تا 15 سانتیمتری

2-      از بین بردن علف های هرز در میان ردیف های درختان

3-      خردكردن بقایای گیاهی و مخلوط كردن آن ها با خاك

4-      زیر خاك كردن كودهای سبز

5-      مخلوط كردن كودهای شیمیایی و حیوانی با خاك

اجزای گاوآهن دوار عبارت است از:

1-      شاسی و اتصال سه نقطه

2-      جعبه دنده و سایر قطعات انتقال نیرو

3-      تیغه ها و محور گرداننده تیغه ها

4-      در پوش یا سپر

5-      كفشك های كنترل عمق

به گاوآهن های دوار ادوات فعال (Active tools) هم می گویند. چون عامل خاك ورزی در آن ها با استفاده از محور انتقال نیرو می چرخد و عملیات برش و خرد كردن خاك را انجام می دهند. در این وسیله نیرو از طریق گاردان به جعبه دنده منتقل شده و سپس با تغییر دور و زاویه 90 درجه ای به كنار دستگاه می رسد و سپس از طریق چرخ دنده یا زنجیر و چرخ زنجیر به محور گردنده تیغه ها می رسد. انتقال نیرو معمولاً با كاهش دور همراه است.

محور گردنده (روتور) این ماشین از یك محور و تعدادی تیغه تشكیل شده كه بر روی محور به طرز خاصی بسته شده است. ( تیغه ها ممكن است به شكل L و یا C باشند.)

تیغه ها بر روی محور به طور منحنی وار بسته می شوند تا در هر لحظه بیش از یك تیغه با خاك برخورد نكند. این عمل موجب برخورد تدریجی تیغه ها با خاك می شود و برای یكنواختی كار و جلوگیری از وارد شدن ضربات و لرزش های ناگهانی به دستگاه لازم می باشد.

تیغه ها دارای خاصیت خود تیز كنی هستند یعنی در اثر كار كردن یك طرف تیغه بیشتر از طرف دیگر ساییده می‌شود و تیغه همیشه تیز می ماند. میزان نرم كردن خاك به عواملی مانند تعداد تیغه ها ، سرعت پیشروی ، سسرعت چرخش تیغه ها ، فاصله درپوش یا سپر و عمق كار بستگی دارد. عمق كار به وسیله كفشك های كناری تنظیم می شود علاوه بر این كفشك ها همكان حركت دستگاه به جلو را مانند سورتمه فراهم می كند. برای سهولت كار در میان ردیف های درختان ، سازو كاری در محل اتصال دستگاه به تراكتور وجود دارد كه می توان در صورت لزوم دستگاه را كاملا در پشت تراكتور قرار داد یا اینكه در حالت افست ( متمایل به چپ یا راست ) نصب كرد.

روش كار و تنظیمات :

پس از اتصال دستگاه و محور انتقال نیرو به تراكتور باید سعی شود كه دستگاه در پشت تراكتور تراز باشد. یعنی محور گردنده كاملا حالت افقی داشته باشد. برای این كار از پیچ تنظیم بازوی هیدرولیك و كفشك ها استفاده می شود. برای جلوگیری از حركات جانبی در هنگام كار باید زنجیرهای مهار كننده به اندازه كافی سفت شده باشد . با توجه به عمق كار مورد نیاز ، كفشك ها را تنظیم كرده و هر دو كفشك باید دارای ارتفاع یكسان باشند.

هرچه سرعت پیشروی تراكتور بیشتر و تعداد دوران تیغه كمتر و فاصله درپوش بیشتر باشد ، اندازه كلوخه های خاك بزرگتر می شود و بر عكس با كاهش سرعت پیشروی و افزایش تعداد دوران تیغه و كم كردن فاصله درپوش خاك نرم و پودری می گردد ( البته در عمق كار یكسان ).

استفاده از این گاوآهن ها در اراضی سنگلاخی با مشكل مواجه می شود. از جمله این مشكلات می توان شكستگی زود هنگام تیغه ها و ایجاد سر و صدای بیش از حد و پرتاب سنگ به بیرون را نام برد. وجود علف هایی با طول بلند نیز موجب پیچیدن آن ها به دور محور گردنده می شود كه اگر مقدار آن ها زیاد باشد مانع چرخش محور می شود در چنین شرایطی باید هنگامی اقدام به كار شود كه علف ها در اثر خشك شدن كامل شكننده شوند.

سرویس و نگهداری دستگاه :

به منظور افزایش دوام دستگاه و بالا بردن كارایی آن انجام دقیق تنظیمات و رسیدگی‌ها و انجام سویس های توصیه شده توسط سازندگان ضروری است كه عبارتند از:

1-      میزان روغن در جعبه دنده ها بازدید شود و در ضورت لزوم تعویض و كسری آن جبران شود.

2-      كلیه نقاط مورد نیاز محور انتقال نیرو و محور گردنده تیغه ها روغن كاری و گریس كاری شود.

3-      تیغه های شكسته به موقع تعویض شود و سعی شود از تیغه های هم اندازه و هم شكل استفاده شود.

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: ماشین آلات،     | نظر دهید()