تعریف سم

سم تركیب شیمیایی است كه برای كنترل آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی و علفهای هرز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبقه بندی سموم

سموم مورد استفاده در امر كنترل آفات ، بیماری های گیاهی و علفهای هرز را بر حسب شكل مصرفی ، نوع آفات ، بیماری ها و علف های هرز ، طرز تأثیر و میزان نفوذ در گیاه تقسیم بندی می‌كنند.

1-      طبقه بندی بر حسب اشكال مختلف سموم 

2-      طبقه بندی بر حسب نوع آفات و عوامل بیماری‌زا

3-      طبقه بندی بر حسب طرز تأثیر

4-      طبقه بندی سموم بر حسب میزان نفوذ در گیاه

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: سم شناسی،     | نظرات()