طبقه بندی سموم بر حسب اشكال مختلف 

1-     سموم گردی

سمومی هستند كه حالت پودری دارند و به سه شكل عرضه می‌شوند

1-1-           پودر غیر قابل حل و تعلیق در آب : تركیباتی هستند كه بدون مخلوط كردن با آب ، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به وسیله گردپاشها پاشیده می‌شوند. مانند : گل گوكرد .

2-1-           گرد قابل تعلیق در آب ( پودر وتابل ) : این گروه از سموم در آب حل نمی‌شوند ، ولی ذرات ریز سم مدتی در آب معلق می مانند و به شكل دوغاب در می آیند كه اصطلاحاً این حالت از مایع را « سوسپانسیون  » می گویند. مانند: الوزال.

3-1-           گردهای قابل حل در آب : این نوع سموم به راحتی در آب حل می شوند و محلول یك نواختی را به وجود می آورند. مانند : دیپتركس.

2-      سموم محلول

سمومی هستند كه به صورت مایع غلیظ هستند و به سه شكل عرضه می شوند:

طبقه بندی سموم بر حسب اشكال مختلف 

1-     سموم گردی

سمومی هستند كه حالت پودری دارند و به سه شكل عرضه می‌شوند

1-1-           پودر غیر قابل حل و تعلیق در آب : تركیباتی هستند كه بدون مخلوط كردن با آب ، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به وسیله گردپاشها پاشیده می‌شوند. مانند : گل گوكرد .

2-1-           گرد قابل تعلیق در آب ( پودر وتابل ) : این گروه از سموم در آب حل نمی‌شوند ، ولی ذرات ریز سم مدتی در آب معلق می مانند و به شكل دوغاب در می آیند كه اصطلاحاً این حالت از مایع را « سوسپانسیون  » می گویند. مانند: الوزال.

3-1-           گردهای قابل حل در آب : این نوع سموم به راحتی در آب حل می شوند و محلول یك نواختی را به وجود می آورند. مانند : دیپتركس.

2-      سموم محلول

سمومی هستند كه به صورت مایع غلیظ هستند و به سه شكل عرضه می شوند:

1-2-  مواد غلیظ قابل حل در آب : سمومی هستند كه كاملاً در آب حل می شوند. مانند: گراماكسون و دیمكرون.

2-2-           سوسپانسیون : به محلولی می گویند كه ذرات خیلی ریز سم در یك مایع (آب یا حلال دیگر ) با غلظت زیاد پراكنده باشد. مانند : كوزان و سویمول.

3-2-           امولسیون غلیظ : سمومی هستند كه در یكی از حلالهای روغنی ، به صورت امولسیون غلیظ در می آیند و ماده سمی به صورت ذرات خیلی ریز در داخل مایع دیگر پراكنده است. مانند : گوزاتیون (آزنیفوس‌متیل) و تری فلورالین

3-       سموم تصعیدی

به سمومی گفته می شود كه پس از خروج از ظرف خود و قرار گرفتن در مجاورت هوا به حالت گاز درمی آیند. این سموم به اشكال مختلف وجود دارند كه عبارتند از : قرص ( قرص فستوكسین ) ، فشنگ ( فشنگ لیندین ) ، خمیر ( خمیر انتی تارلو) و یا به حالت مایع تحت فشار در داخل كپسول ( كپسول متیل برومید )

4-       سموم دانه ای ( سموم گرانول )

سمومی هستند كه به صورت دانه های بسیار ریز و گرد ، با قطر حدود یك میلیمتر ساخته شده است . روی این دانه‌های گرد ، ماده ای شبیه خاك رس چسبیده كه وقتی در جای مرطوب قرار گیرد ، آب را جذب كرده ، متورم می شود و پس از چند ساعت تركیده و ماده سمی را به اطراف پرامنده می كند. مانند : گرانول دیازینون 5 و10 درصد و كاربوفوران.

5-       طعمه مسموم

از اختلاط مواد غذایی با سموم مختلف برای از بین بردن آفات تهیه می گردد. برای هر نوع آفتی ، طعمه مسموم خاصی تهیه گردیده است. از قبیل : خمیر زلیو و یا طعمه تهیه شده از فسفوردوزنگ ، جهت مبارزه با موش یا متالانجی بر علیه حلزون.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388    | توسط: م غلامی    | طبقه بندی: سم شناسی،     | نظرات()